Προκήρυξη Θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ...

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

  Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙΜ. Β’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ – Ψ.Τ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙΜ. Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ - Ψ.Τ ...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Ορθή επανάληψη - Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ - Mιας (1) θέσης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής ...