Ιστορική Αναδρομή

Στην περιοχή Πέτρας  Ολύμπου του  Ν. Πιερίας χτίσθηκε το 12ο αιώνα η Ιερά Μονή Πέτρας. Κατασκευάστηκαν κτίρια-κοιτώνες περιμετρικά του κτιρίου της εκκλησίας  και λειτούργησε ως ανδρικό μοναστήρι . Το 1925 δίνεται  από την εκκλησία ως περιουσία στο κράτος επί δικτάτορα Πάγκαλου.

Το 1939 λειτουργεί ο χώρος ως Σανατόριο (Νοσοκομείο Φυματιούντων  απόρων).

Το 1970 ο χώρος λειτουργεί ως ένα νέο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο το οποίο ονομάστηκε Θεραπευτήριο  Ψυχιατρικών Παθήσεων Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου.

Το 2004 ολοκληρώνοντας τον κύκλο λειτουργίας του με την ασυλική μορφή, κλείνει και  με την αποχώρηση του τελευταίου τρόφιμου ασθενή.

Πριν κλείσει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου (άσυλο), ολοκληρώνοντας  την αποασυλοποίηση των ασθενών που περιέθαλπε, φρόντισε και μετεξελίχθηκε σε ένα Πρότυπο Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Με νόμο του κράτους, Ν. 4050 /2012 καταργείται ως Ν.Π.Δ.Δ.Θ. Ψ. Π.Ι Μ.Π.Ο. και εντάχθηκε ως Ψ.Τ. στο Γ.Ν.Κ.

Με το Νόμο 4272/2012 καθορίζονται οι ρυθμίσεις. Μ.Ψ.Α., Κ.Η., το Κ.Ψ.Υ. των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ., αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των αντίστοιχων Νοσοκομείων υποδοχής. Οι λοιπές ΜΨΑ των καταργούμενων ΝΠΔΔ του παρόντος άρθρου αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες μονάδες του Κ.Ψ.Υ.

Περισσότερα