Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού του Νοσοκομείου ασχολείται με τη διευθέτηση κάθε διοικητικού ζητήματος του Νοσοκομείου, τη φροντίδα για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων.

Διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

Επικοινωνία:

  • Δ/ντρια Υποδ/νσης Δ/κού: Α. Παπανικολάου
  • Τηλέφωνο: 23513-52888
  • E-mail: papanikolaou@1142.syzefxis.gov.gr
  • Επίπεδο:  Ισόγειο

Περισσότερα