Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

Στον Ψυχιατρικό Τομέα εκτός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους πολίτες –  χρήστες, τη νοσηλεία ασθενών στην Ψυχιατρική Κλινική και τη φιλοξενία σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ενοίκων με ψυχιατρικά προβλήματα υγείας, παρέχεται και εκπαιδευτικό έργο σε επαγγελματίες υγείας όπως:

  • Εκπαίδευση ιατρών στην ψυχιατρική ειδικότητα
  • Εκπαίδευση Νοσηλευτών και χορήγηση ειδικότητας ψυχιατρικής Νοσηλευτικής
  • Εκπαίδευση και πρακτική φοιτητών του τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ
  • Εκπαίδευση και πρακτική φοιτητών του τμήματος Κοινωνικής υπηρεσίας
  • Εκπαίδευση και πρακτική φοιτητών του τμήματος Εργοθεραπείας
  • Εκπαίδευση – Πρακτική σπουδαστών των Α.Τ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Π.Α.Λ., Ι.Ε.Κ. Νοσηλευτικής.

Περισσότερα