Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  ανήκει στην Τεχνική – Ξενοδοχειακή Υπηρεσία και βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου.

Έχει την ευθύνη για την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’αυτά υλικών.

Επίσης έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας καθώς και για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.

 

Επικοινωνία:

  • Προϊστάμενος: Ζ. Τσιμπονίδης
  • Τηλέφωνο: 23513-50320
  • E-mail: tsimponidis1@yahoo.gr
  • Επίπεδο: Ισόγειο

Περισσότερα