Διεύθυνση – Τομείς Νοσηλευτικής

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2889/2001.

Περιλαμβάνει:

Α) Παθολογικό

Β) Παιδιατρικό

Γ) Καρδιολογικό

Δ) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Περιλαμβάνει:

Α) Χειρουργείο

Β) Αναισθησιολογικό

Γ) Αποστείρωση

Δ) Μαιευτική – Γυναικολογική

Ε) Χειρουργική Κλινική

ΣΤ) Ορθοπεδική Κλινική

Περιλαμβάνει:

Α) Αιμοδοσία

Β) Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Γ) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Δ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ε) Κατ’ οίκον Νοσηλεία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία έχεις ως αρμοδιότητές της:

  • Την παροχή νοσηλείας στους αρρώστους, σύμφωνα με τα διδάγματα της νοσηλευτικής επιστήμης
  • Την προώθηση και προαγωγή των νοσηλευτικών δεξιοτήτων
  • Την εκπαίδευση του προσωπικού της
  • Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού
  • Διευθύντρια: Ε. Βεργαδή
  • Τομεάρχισσα Χειρ/κού Τομέα: Δ. Κακαμούκα
  • Τομεάρχισσα Παθ/κού Τομέα: Ι. Μουμουλέτσα
  • Τομεάρχισσα Εργ/κού Τομέα: Γ. Πυργιώτου
  • Τομεάρχισσα Ψυχ/κού Τομέα: Σ. Ουστόγλου

Γραμματεία: 23513-50323

Διευθύντρια: 23513-50328

Τομεάρχισσα Εργ/κού Τομέα: 23513-50329

Τομεάρχισσα Παθ/κού Τομέα: 23513-50319

Τομεάρχισσα Χειρ/κού Τομέα: 23513-50331

Τομεάρχισσα Ψυχ/κού Τομέα: 23510-78255

Γραμματεία: grammateiadny@1142.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια: dnosil@1142.syzefxis.gov.gr

Τομεάρχισσα Εργ/κού Τομέα: tomearxises1@1142.syzefxis.gov.gr

Τομεάρχισσα Παθ/κού Τομέα: tomearxises4@1142.syzefxis.gov.gr

Τομεάρχισσα Χειρ/κού Τομέα: tomearxises331@1142.syzefxis.gov.gr

Τομεάρχισσα Ψυχ/κού Τομέα: braxeias@otenet.gr

Περισσότερα