Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού του Γ.Ν.Κ. ασχολείται με τη διευθέτηση κάθε οικονομικού ζητήματος του Νοσοκομείου και διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

Επικοινωνία:

  • Δ/ντρια Υποδ/νσης Οικ/κού: Ε. Μόχλα
  • Τηλέφωνο: 23513-50349
  • E-mail: e.mochla@1228.syzefxis.gov.gr
  • Επίπεδο:  Ισόγειο