Χειρουργικός Τομέας

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Ο Χειρουργικός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. δυναμικότητας 88 κλινών αποτελείται από τις παρακάτω Κλινικές και ειδικές Μονάδες:

Περισσότερα