Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και υπάγεται στα Διατομεακά Τμήματα.

Το Τ.Ε.Π. διαθέτει χωροταξική διάκριση των ιατρείων, καθένα από τα οποία προσφέρει υπηρεσίες υγείας συγκεκριμένης ειδικότητας.

Το Τ.Ε.Π. παρέχει αδιάκοπα φροντίδα στους ασθενείς 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα: υποδοχή / διαλογή, κλινική εξέταση, έλεγχο (εργαστηριακό/ απεικονιστικό), νοσηλεία και περαιτέρω διαχείριση και διακίνηση όλων των επειγόντων περιστατικών που προσκομίζονται με το ΕΚΑΒ ή προσέρχονται με ιδία μέσα.
Συγκεκριμένα το Τ.Ε.Π. διαχειρίζεται στα πλαίσια διατμηματικής συνεργασίας όλα τα επείγοντα περιστατικά (Παθολογικά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Ορθοπεδικά, Παιδιατρικά, Ω.Ρ.Λ., Ουρολογικά, Οφθαλμολογικά, Γαστρεντερολογικά, Γυναικολογικά, Οδοντιατρικά ) μικρής, μέσης και μεγάλης βαρύτητας.
Η διαλογή των περιστατικών γίνεται σε 24ωρη βάση.
Παράλληλα το Τ.Ε.Π. συνεργάζεται με κοινωνική λειτουργό , ψυχολόγο – ψυχίατρο, Γ.Υ.Π. (Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη) για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των συνοδών τους.

 • Χ. Χριστοφοράκης, Χειρουργός
 • Κ. Βράνης, Καρδιολόγος
 • Α. Αναστασιάδης, Γενικός Ιατρός

 

 • Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: Σ. Ιωαννίδου
 • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια: Α. Γεωργιάδου
 • Διευθυντής: 23513-50286
 • Προϊσταμένη 23513-50211, 23513-52704
 • Γραμματεία: 23513-50206
 • Υποδοχή \ Triage: 23513-50205
 • Παθολογικό Ιατρείο: 23513-50296
 • Καρδιολογικό Ιατρείο: 23513-50297
 • ΩΡΛ Ιατρείο: 23513-50297
 • Αναζωογόνηση (shock room): 23513-50210
 • Παιδιατρικό Ιατρείο: 23513-50204
 • Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας: 23513-50212
 • Χειρουργικό Ιατρείο: 23513-50213
 • Ορθοπεδικό Ιατρείο: 23513-50218
 • Email: tepproist@1142.syzefxis.gov.gr

Περισσότερα