Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Τηλεφωνικό Κέντρο 2351350200 **
Ραντεβού για Τακτικά Ιατρεία 2351800440 **
Ραντεβού για Απογευματινά Ιατρεία 2351800440 **
Ραντεβού Μικροβιολογικού 2351350170 **
Ραντεβού για Μαστογράφο, Υπέρηχους, Ακτινογραφίες, Αξονικές Τομογραφίες, Διοισοφάγειο & Stress Echo 2351350215 **
Ραντεβού για Ιατρείο Πόνου 2351350207 **
Ραντεβού για Ψυχίατρο 2351350710 , 700 **
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Γραμματεία Διοικητή 2351350302, 304 hoskat@1142.syzefxis.gov.gr
Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 2351350362 grammateiads@1142.syzefxis.gov.gr
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου 2351350362 epist.symb@1142.syzefxis.gov.gr
Γραμματεία Υπηρεσιακού Συμβουλίου 2351350364 ipiresiako@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Γραμματεία – Πρωτόκολλο – Προϊστάμενος 2351350312 – 313 gramatia@gnkaterini.gr
Διευθύντρια Διοικητικού 2350350301 director@1142.syzefxis.gov.gr
Διευθυντής Διοικητικού Ψ.Τ. 2351352857 st.mpastrogiannis@1228.syzefxis.gov.gr
Υποδιευθύντρια Διοικητικού 2351352888 papanikolaou@1142.syzefxis.gov.gr
Υποδιευθύντρια Οικονομικού 2351350349 e.mochla@1228.syzefxis.gov.gr
Τμήμα Πληροφορικής 2351350317, 318 pliroforiki@gnkaterini.gr
Γραφείο Προσωπικού – Προϊσταμένη 2351350366 – 368 prosopikou@gnkaterini.gr
Γραφείο Προσωπικού Ψ.Τ. – Προϊσταμένη 2351352785 tmprosop1@1228.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Κίνησης – Νοσηλίων – Προϊσταμένη 2351350339 nosileia4@1142.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Κίνησης – Νοσηλίων Ψ.Τ. – Προϊσταμένη 2351352878 kinisispsy@1142.syzefxis.gov.gr
Μισθοδοσία 2351350324 misthodosia@gnkaterini.gr
Μισθοδοσία Ψ.Τ. 2351352858 misthodosia@1142.syzefxis.gov.gr
Οικονομική Υπηρεσία – Προϊστάμενος 2351350348 log4@1142.syzefxis.gov.gr
Ταμείο 2351350346 tamio@1142.syzefxis.gov.gr
Προμήθειες  – Προϊσταμένη 2351350347 promithproist@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2351350329 grammateiadny@1142.syzefxis.gov.gr
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2351350328 dnosil@1142.syzefxis.gov.gr
Τομεάρχισα Εργ/κού Τομέα – Διατομεακά 2351350323 tomearxises1@1142.syzefxis.gov.gr
Τομεάρχισα Παθολογικού Τομέα 2351350319 tomearxises4@1142.syzefxis.gov.gr
Τομεάρχισα Ψυχιατρικού Τομέα 2351350331 tomearxises331@1142.syzefxis.gov.gr
Εφημερεύουσα Νοσηλεύτρια 2351352901 efimereyousa@1142.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης 2351352923 gne@1142.syzefxis.gov.gr
Κατ’ οίκον Νοσηλεία 2351350197 katoikon@1142.syzefxis.gov.gr
Προϊσταμένη Γραμματείας ΤΕΙ & ΤΕΠ 2351350385 papanikolaou@1142.syzefxis.gov.gr
Προϊσταμένη ΤΕΙ 2351350224
2351352703
teiproist@1142.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Προστασίας του Πολίτη 2351352859 gyp@1142.syzefxis.gov.gr
Αιματολογικό ΤΕΙ 2351350240 **
Γαστρεντερολογικό ΤΕΙ 2351350383 gastro@1142.syzefxis.gov.gr
Γυναικολογικό – Μαιευτικό ΤΕΙ 2351350246 **
Δερματολογικό ΤΕΙ 2351350231 dermatologiko@1142.syzefxis.gov.gr
Ιατρείο Μαστού 2351350217 teimastou@1142.syzefxis.gov.gr
Ιατρείο Πόνου 2351350207 ponos@1142.syzefxis.gov.gr
Καρδιολογικό ΤΕΙ 2351350243, 242 **
Νεφρολογικό ΤΕΙ 2351350253 **
Οδοντιατρικό ΤΕΙ 2351350236 dentist@1142.syzefxis.gov.gr
Ορθοπεδικό ΤΕΙ 2351350228, 241 **
Ουρολογικό ΤΕΙ 2351350254 ourologiko@1142.syzefxis.gov.gr
Οφθαλμολογικό ΤΕΙ 2351350238, 258 ofthalmologiko@1142.syzefxis.gov.gr
Παιδιατρικό ΤΕΙ 2351350282 teipaid@1142.syzefxis.gov.gr
Πνευμονολογικό ΤΕΙ 2351350231 pnevmonologiko@1142.syzefxis.gov.gr
Υπερτασιολογικό – Διαβητολογικό ΤΕΙ 2351350251 **
Χειρουργικό ΤΕΙ 2351350230 **
ΩΡΛ ΤΕΙ 2351350220, 221 orl@1142.syzefxis.gov.gr
Εμβολιαστικό Κέντρο 2351350232 emvolkentro1@1142.syzefxis.gov.gr
Επισκέπτριες Υγείας 2351350223 episkeptries@1142.syzefxis.gov.gr
Υποδοχή Ασθενών 2351350205 triage@1142.syzefxis.gov.gr Μέχρι τις 23:00, αργότερα η επικοινωνία θα γίνεται με τα ιατρεία.
Γραμματεία ΤΕΠ 2351350206 gramtep@1142.syzefxis.gov.gr Μέχρι τις 23:00, αργότερα η επικοινωνία θα γίνεται με τα ιατρεία.
Διευθυντής ΤΕΠ 2351350286 tep@1142.syzefxis.gov.gr
Προϊσταμένη ΤΕΠ 2351352704 tepproist@1142.syzefxis.gov.gr
Καρδιολογικό ΤΕΠ 2351350297 **
Ορθοπεδικό ΤΕΠ 2351350218 **
Παθολογικό ΤΕΠ 2351350296 **
Παιδιατρικό ΤΕΠ 2351350204 **
Χειρουργικό ΤΕΠ 2351350213 **
Βραχείας Νοσηλίας 2351350212 **
 ΤΕΠ COVID-19 2351350202 tep-covid@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Παιδιατρική – Διευθύντρια 2351350273 pediatriki@1142.syzefxis.gov.gr
Παιδιατρική – Προϊσταμένη 2351350270 , 278 pediatriki2@1142.syzefxis.gov.gr
Παιδιατρική – Ιατροί – Συσκέψεις 2351350275 syskepseispaid@1142.syzefxis.gov.gr
Μαιευτική – Διευθυντής 2351350207 dmaieftikis@1142.syzefxis.gov.gr
Μαιευτική – Προισταμένη 2351350258 – 259 maieftiki1@1142.syzefxis.gov.gr
Μαιευτική – Ιατροί – Συσκέψεις 2351350266 maieftiki@1142.syzefxis.gov.gr
Παθολογική – Διευθυντής 2351352754 dpathol@1142.syzefxis.gov.gr
Παθολογική – Προϊσταμένη 2351352747 , 749 pathologiki@1142.syzefxis.gov.gr
Παθολογική – Ιατροί – Συσκέψεις 2351352752 pathologoi@1142.syzefxis.gov.gr
Καρδιολογική – Διευθυντής 2351352743 dkardiologiki@1142.syzefxis.gov.gr
Καρδιολογική – Προϊσταμένη 2351352737 , 739 kardiologiki@1142.syzefxis.gov.gr
Καρδιολογική – Ιατροί – Συσκέψεις 2351352742 kardiologoisysk@1142.syzefxis.gov.gr
Ορθοπεδική – Διευθυντής 2351352766 orthopediko@1142.syzefxis.gov.gr
Ορθοπεδική – Προϊσταμένη 2351352759 orthopediki@1142.syzefxis.gov.gr
Χειρουργική – Διευθυντής 2351352775 dxirourgiki@1142.syzefxis.gov.gr
Χειρουργική – Προϊσταμένη 2351352778 , 771 xirourgiki@1142.syzefxis.gov.gr
Χειρουργική – Ιατροί – Συσκέψεις 2351352861, 983 xirourgiki-docs@1142.syzefxis.gov.gr
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Διευθύντρια 2351350194 malliara@1142.syzefxis.gov.gr
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Προϊσταμένη 2351350191 mtnefro@1142.syzefxis.gov.gr
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Ιατροί – Συσκέψεις 2351350195, 189 dmtn@1142.syzefxis.gov.gr
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Διευθυντής 2351350351 methgnk2@1142.syzefxis.gov.gr
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Προϊσταμένη 2351352734 methgnk@1142.syzefxis.gov.gr
Μονάδα Εντατικής  Θεραπείας – Ιατροί – Συσκέψεις 2351352733 methgnk3@1142.syzefxis.gov.gr
Κλινική COVID-19 – Προϊσταμένη 2351350203 klin-covid@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Ψυχιατρική – Προϊσταμένη 2351352866 psyclinicgnk@gmail.com
Ψυχιατρική – Ιατροί – Συσκέψεις 2351352877, 867 psyxiatroi1@1228.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Ψυχολόγων 2351352870 ang.tsaveli@1142.syzefxis.gov.gr
Κοινωνική Υπηρεσία Ψ.Τ. 2351352865 lmaltzari@1228.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Αιμοδοσία – Γκισέ 2351350177 aimodosia2@1142.syzefxis.gov.gr
Αιμοδοσία – Διευθύντρια 2351350178 emodosia@gnkaterini.gr
Αιμοδοσία – Προϊσταμένη 2351352953 proistaimo@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Μικροβιολογικό – Γραμματεία 2351350159, 170 mikrognk1@1142.syzefxis.gov.gr
Μικροβιολογικό – Διευθύντρια 2351350154 mikroviologiko@1142.syzefxis.gov.gr
Μικροβιολογικό – Προϊσταμένη 2351350152
2351352711
mikrov2@1142.syzefxis.gov.gr
Ακτινολογικό – Γραμματεία 2351350112, 393 **
Ακτινολογικό – Διευθύντρια 2351350116 daktinologiko@1142.syzefxis.gov.gr
Ακτινολογικό – Υπεύθυνος 2351350387 proistaktin@1142.syzefxis.gov.gr
Φυσιοθεραπευτήριο – Υπεύθυνη 2351352927 fysiotherapeia-yp@1142.syzefxis.gov.gr
Φυσιοθεραπευτήριο 2351350129 fysiotherapeia@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Φαρμακείο – Υπεύθυνος 2351350110 farmakio@1142.syzefxis.gov.gr
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 2351352901 edy@1142.syzefxis.gov.gr
Ενδονοσοκειακές Λοιμώξεις (ΕΝΛ) 2351350396 enl@1142.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Ποιότητας 2351350865 poiotita@1142.syzefxis.gov.gr
Κοινωνική Υπηρεσία – Προϊσταμένη 2351352976 lmaltzari@1228.syzefxis.gov.gr
Διατροφής – Προϊσταμένη 2351350381 diet@1142.syzefxis.gov.gr
Αποστείρωση – Προϊσταμένη 2351350359 apostirosi@1142.syzefxis.gov.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Διευθυντής Τεχνικής  Υπηρεσίας 2351350322 apostolos.itsios@1142.syzefxis.gov.gr
Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας 2351350310 texniko1@1142.syzefxis.gov.gr
Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Ψ.Τ. 2351350309 texnipir@1228.syzefxis.gov.gr
Προιστάμενος Βιοϊατρικής Υπηρεσίας 2351352706 vioiatriki2@1142.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Τηλέφωνο
Τηλεφωνικό κέντρο 2351350200
Ραντεβού για Τακτικά Ιατρεία 2351350234 – 235
Ραντεβού Μικροβιολογικού 2351350170 , 159
Ραντεβού για Μαστογράφο, Υπέρηχους, Ακτινογραφίες & Αξονικές Τομογραφίες 2351350215
Ραντεβού για Απογευματινά Ιατρεία 2351350215
Ραντεβού για Ψυχίατρο 2351350710 , 700
Γραμματεία Διοικητή 2351350302, 304
Προϊσταμένη Γραμματείς Εξωτερικών Ιατρείων & ΤΕΠ 2351350385
Προϊσταμένη Κίνησης Ασθενών 2351350339
Γραμματεία Πρωτοκόλλου 2351350312, 313, 314
Επείγοντα περιστατικά – Γραμματεία 2351350206
Επείγοντα περιστατικά – Υποδοχή ασθενών 2351350205

Φόρμα Επικοινωνίας

Contact Form - GR

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6ο χλμ. Κατερίνης – Αρωνά

Τ.Κ. 60100, Κατερίνη

Τηλ. (0030) 2351 350200

E-mail: hoskat@otenet.gr

Μπορείτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας εντός του Νοσοκομείου στους χώρους στάθμευσης

Πρόσβαση με μέσο μαζικής μεταφοράς

Χρησιμοποιούμε ράμπες για ευκολότερη πρόσβαση.