Μονάδα Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Μο.Φ.Ψ.Υ.) και Κινητή Μονάδα

Μο.Φ.Ψ.Υ.

Η Μο.Φ.Ψ.Υ. πραγματοποιεί επισκέψεις κατ’οίκον, μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου πολίτη ή της οικογενείας του.

Η έγκαιρη παρέμβαση της θεραπευτικής ομάδας αποσκοπεί στην πρόληψη έναρξης της νόσου ή της υποτροπής αυτής με σκοπό:

  • την αποφυγή νοσηλείας του ασθενή στην Ψ.Κ.
  • την κατ οίκον παρέμβαση της κρίσης, ώστε να μην απομακρυνθεί από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον ο ασθενής
  • παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής με ταυτόχρονη παρακολούθηση της πορείας της νόσου
  • συνέχιση της ψυχιατρικής φροντίδας και μετά την έξοδο από την Ψ.Κ. με ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και της απασχόλησης του
  • ενίσχυση και συμμετοχή σε κάθε είδους κοινωνικές δραστηριότητες
  • ενίσχυση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
  • διαρκή βελτίωση της λειτουργικότητας των δεξιοτήτων με ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών.
  • Διασφάλιση της ποιότητα ζωής.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510-78311

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη

Κινητή Μονάδα

Έργο της είναι ανάλογο με το έργο που επιτελείται από την Μο.Φ.Ψ.Υ., με τη διαφορά ότι η περιοχή κίνησης και ευθύνης της είναι εκτός της πόλης της Κατερίνης (άνω της ακτίνας των 7 χιλιόμετρα που καλύπτει η Μο.Φ.ΨΥ.)

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510-78311

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη

Περισσότερα