Παθολογικός Τομέας

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο Παθολογικός Τομέας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ. δυναμικότητας 109 κλινών αποτελείται από τις παρακάτω Κλινικές και ειδικές Μονάδες:

Περισσότερα