Προκήρυξη Θέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7...

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    Γ.Ν  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ...

Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψ.Τ. ΓΝΚ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16195/14-9-2018 Επαναπροκήρυξη.

Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψ.Τ. ΓΝΚ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...