Προκήρυξη Θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β΄ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 28 03 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 28 03 2018...

Πρακτικό των Οριστικών πινάκων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού Καθαριότητας του Γ.Ν Κατερίνης-Ψ.Τ ΓΝΚ σύμφωνα με την αρ. πρ. 430/8-1-2018 Επαναπροκήρυξη.

Πρακτικό των Οριστικών πινάκων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού Καθαριότητας του Γ.Ν Κατερίνης-Ψ.Τ...