Προκήρυξη Θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ...

Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Γ.Ν. Κατερίνης

Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ Ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο Δεν αναγράφονται...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 63 Ν. 4430 & 107 N. 4461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 63 Ν. 4430 & 107 N. 4461 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...