Προκήρυξη Θέσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ...

Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Γ.Ν. Κατερίνης

Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ Ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο Δεν αναγράφονται...