Προκήρυξη Θέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

  Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙΜ. Β’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ – Ψ.Τ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙΜ. Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ - Ψ.Τ...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Ορθή επανάληψη - Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ - Mιας (1) θέσης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ - Mιας (1) θέσης Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής...

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ...