Προκήρυξη Θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ...

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ ΣΟΧ 1-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ ΣΟΧ 1-2018...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7...

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    Γ.Ν  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ...

Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψ.Τ. ΓΝΚ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16195/14-9-2018 Επαναπροκήρυξη.

Πρακτικό κατάρτισης προσωρινών αποτελεσμάτων για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας του Γ.Ν. Κατερίνης – Ψ.Τ. ΓΝΚ...