Προκήρυξη Θέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 63 Ν. 4430 & 107 N. 4461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2019 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 63 Ν. 4430 & 107 N. 4461 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 22-05-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ...

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση

Τοποθέτηση ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για ειδίκευση...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ ΣΟΧ 1-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.Κ-Ψ.Τ ΣΟΧ 1-2018...