Προκήρυξη Θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 28 03 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 28 03 2018...

Πρακτικό των Οριστικών πινάκων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού Καθαριότητας του Γ.Ν Κατερίνης-Ψ.Τ ΓΝΚ σύμφωνα με την αρ. πρ. 430/8-1-2018 Επαναπροκήρυξη.

Πρακτικό των Οριστικών πινάκων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού Καθαριότητας του Γ.Ν Κατερίνης-Ψ.Τ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ Γ.Ν.Κ. & Ψ.Τ. 08 01 2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ Γ.Ν.Κ. & Ψ.Τ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 26 07 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 19 07 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2...