Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Καλώς Ήρθατε

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάγεται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και διαθέτει σήμερα 227 κλίνες.

Βρίσκεται στο 6ο χλμ. Κατερίνης – Αρωνά και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

Ιστορικά στοιχεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. και προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης. Η σημερινή μορφή προέκυψε από τη συγχώνευσή του  με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, σύμφωνα με το Ν.4052/2012.

Μέσα από μία σειρά Υπουργικών Αποφάσεων καθορίστηκε  η δύναμη σε 200 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, 50 κλίνες στον Ψυχιατρικό Τομέα και 200 κλίνες στις  Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Ιατρικά Τμήματα

του Νοσοκομείου

Βασικοί Στόχοι

  • Η διατήρηση και προαγωγή της υγείας των ληπτών μέσα σ’ένα θεραπευτικό περιβάλλον
  • Η πρόληψη ως μέρος της προαγωγής της υγείας
  • Η αποκατάσταση της υγείας με τη χρήση των νοσηλευτικών δεξιοτήτων και της νοσηλευτικής επιστήμης
  • Η αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας της εργασίας και παρεμβάσεις όπου χρήζει

Κλείτε το ραντεβού σας, εύκολα & γρήγορα.

Τακτικά και Απογευματινά Ιατρεία 2351800440
Μικροβιολογικό 2351350170
Μαστογραφία, Υπέρηχοι, Ακτινογραφίες, Αξονικές, Διοισοφάγειο & Stress Echo 2351350215
Μέτρηση οστικής πυκνότητας 2351350234
Υπέρηχος μαστού 2351350112
Φυσικοθεραπείες 2351350129
Ψυχίατρος 2351350710, 700
Ιατρείο πόνου 2351350207

Ενημέρωση

του Νοσοκομείου

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

του Νοσοκομείου

ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»