ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

 

Η αποστείρωση υπάγεται στον Χειρουργικό Τομέα του Νοσοκομείου και στεγάζεται στον χώρο του κεντρικού χειρουργείου στον 1ο όροφο

Ο βασικός εξοπλισμός του τμήματος περιλαμβάνει:

 • δύο κλιβάνους που λειτουργούν με ατμό που παρέχει το δίκτυο του νοσοκομείου (ο ένας έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και αυτόνομα)
 • τρία πλυντήρια, τελευταίας τεχνολογίας, πλύσης χειρουργικών εργαλείων πολλαπλών προγραμμάτων
 • δύο θερμοσυγκολλητές και
 • έναν στεγνωτήρα.

 

Λειτουργία Τμήματος

 • η κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου σε αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ιματισμό χειρουργείου και υλικά
 • η κάλυψη των αναγκών όλων των τμημάτων του νοσοκομείου με αποστειρωμένα υλικά
 • η προετοιμασία-συσκευασία και αποστείρωση γάζας για τις ανάγκες του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (2000 τεμάχια ανά εβδομάδα περίπου)
 • η κάλυψη των αναγκών σε αποστειρωμένο υλικό ευπαθών κοινωνικών ομάδων (καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, άποροι)

Τηρούνται αυστηρά οι βασικές αρχές αποστείρωσης σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του τμήματος όπως:

 • παραλαβή εργαλείων
 • πλύσιμο εργαλείων
 • έλεγχος εργαλείων
 • συσκευασία υλικών
 • αποστείρωση υλικών
 • αποθήκευση αποστειρωμένων υλικών

 

Ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται:

 • Τ.Ε. Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια: Α. Μαργαρίτη

 

Τηλ: 2351350359 (07:00 έως 15:00)