Τελική πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας 65 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατόπιν τριών παραιτήσεων επιτυχόντων στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 του Γ.Ν. Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ

Ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο

Δεν αναγράφονται τα ονόματα λόγω του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σελίδα 1 από 3

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.