Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψυχιατρικός...

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ Γ4δ/Γ.Π.81181/21/24-01-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΣΧΕΤ :1.Η   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Γ4δ/Γ.Π.81181/21/24-01-2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΑΔΑ : ΩΘΥΔ465ΦΥΟ-ΛΤΣ)  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ  ΤΟΥ Υ.Υ. Η...

ΔΙΕΚ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ.2020Β ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ...

Επιβολή μέτρου προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβιβαστικο της 3ης ΥΠΕ σχετικά με την επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε λόγω της άρσης των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων προτιθέμεθα να επαναφέρουμε τις Αιμοληψίες...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ...