Δελτία Τύπου

Νέες χειρουργικές επεμβάσεις του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

Νέες χειρουργικές επεμβάσεις του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης...

Ενημέρωση σχετικά με το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας του Γ Ν Κατερίνης

Ενημέρωση σχετικά με το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας του Γ Ν Κατερίνης...