Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Δ.ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

Η πλατφόρμα Open eClass του Δ.ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.