ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το χειρουργείο υπάγεται στον Χειρουργικό Τομέα του Νοσοκομείου, στον οποίο συνεργάζονται πολλές ομάδες εργαζομένων όπως :

  • ιατρικό προσωπικό των χειρουργικών ειδικοτήτων
  • αναισθησιολόγοι
  • νοσηλεύτριες-τες χειρουργείου
  • νοσηλεύτριες-τες αναισθησιολογικού
  • τραυματιοφορείς
  • προσωπικό καθαριότητας

Υπάρχουν διαθέσιμες έξι αίθουσες στον κύριο χώρο του χειρουργείου και μία αίθουσα εκτός του κύριου χώρου για τα σηπτικά χειρουργεία .

Οι αίθουσες λειτουργούν κατά το πρωινό ωράριο των εργάσιμων ημερών για τα προγραμματισμένα χειρουργεία και καθ’ όλο το 24ωρο για τα επείγοντα χειρουργεία.

Τηρείται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο ορίζει συγκεκριμένες ημέρες που η κάθε χειρουργική ειδικότητα μπορεί να πραγματοποιεί τα τακτικά χειρουργεία της (γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικά, μαιευτικά - γυναικολογικά, ουρολογικά, οφθαλμολογικά).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 πραγματοποιήθηκαν 754 χειρουργεία, αυξημένα

κατά 193 χειρουργεία από το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Με την τήρηση των κανόνων αποστείρωσης - απολύμανσης και καθαριότητας καθώς και με την εφαρμογή όλων εκείνων των διαδικασιών που επιβάλλονται στο χώρο των χειρουργείων, επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ασθενών.

Μία από τις διαδικασίες αυτές είναι και η εφαρμογή της Λίστας Ελέγχου για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμβάσεις από τον Π.Ο.Υ. , η οποία ξεκίνησε στα χειρουργεία του νοσοκομείου μας από το 2012.

Σκοπός της Λίστας Ελέγχου είναι η ενίσχυση των κλινικών πρακτικών ασφάλειας και η βελτίωση της επικοινωνίας της χειρουργικής ομάδας, ώστε να επιτευχθεί η μείωση εμφάνισης δυσάρεστων συμβαμάτων και επιπλοκών από τις χειρουργικές επεμβάσεις.

Τηλέφωνο προϊσταμένης 23513-50910