ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Γ.Ν.Κ.

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου στεγάζονται στην δυτική πτέρυγα του νοσοκομείου και έχουν δική τους πύλη εισόδου και parking

Τα ιατρεία και τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας ιατροδιαγνωστικά μηχανήματα.

Σκοπός των ιατρείων είναι η πρόληψη, τακτική εξέταση και επανεξέταση ασθενών, τακτικές εισαγωγές ασθενών στα τμήματα . Επίσης γίνεται ο εμβολιασμός των ανηλίκων και ενηλίκων πολιτών, από τις Επισκέπτριες Υγείας(εντός του νοσοκομείου) καθώς και όλη η διαδικασία για την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΤΕΙ)

ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΙ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

-

Δευτέρα & Παρασκευή

 

 

τηλ. 2351350240

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

 

Ν. Γκιάτας

Δ. Μανωλακάκη

Μ. Χανδόλιας

Α. Ανδρονικου

τηλ. 2351350229

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΚΡΟ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Τρίτη & Πέμπτη

Πραγματοποιούνται προγραμματισμένες μικροεπεμβάσεις στο χώρο του χειρουργείου μικροεπεμβάσεων τωντακτικων ιατρειων.

τηλ. 2351350229

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

 

 

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

---------------------------------------

ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Δευτ. - Τετ. - Παρ.

Τρίτη

Πέμπτη,

 

Δευτ. - Τετ. - Παρ.

---------------------------------

Τρίτη

Γ .Σπυρομήτρος     

Γ. Δημητριάδης

Ι. Μποστανίτης

 

Γ .Σπυρομήτρος   

--------------------------------------------

Γ .Σπυρομήτρος

τηλ. 2351350242

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Καθημερινά

------------------

Τρίτη & Πέμπτη

----------------

Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή

Τοποθέτηση Holter-ρυθμού.

Εισαγωγές για διοισοφάγειο-holter ρυθμού & holter πίεσης.

------------------------

Προγραμματισμένο echo –test.

Stress-echo σε ασθενείς που κρίνεται ότι η εξέταση   πρέπει να γίνει σε σύντομο διάστημα

τηλ. 2351350243

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα & Τέταρτη

 

Β. Χαραλαμπίδης

Θ. Γκοράνης

τηλ. 2351350251

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Κυστεοσκοπήσεις

Ουροροομετρίες

Τοποθέτηση Pig-tail

τηλ. 2351350383

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Παρασκευή

 

Π.Πανούσης

τηλ. 2351350131

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή

 

Ε. Καλλονιάτη

τηλ. 2351350232

ΩΡΛ

Καθημερινά

Εξέταση ασθενών-Τυμπανογράμματα-

Ακουογράμματα.

Ε. Γιαννούλης

τηλ. 2351350220 &

        2351350221

ΩΡΛ

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τρίτη & Πέμπτη

 

τηλ. 2351350220 &

        2351350221

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα,Τετάρτη, Παρασκευή

Π. Καπής

Δ. Κοτούλας

Α. Καλησώρα

τηλ. 23513502238

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Καθημερινά

Οπτικά πεδία

Yag Laser

τηλ. 23513502238

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Ι. Στεργιόπουλος

τηλ. 23513502236

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Ν. Γκιάτας,

Δ. Μανωλακάκη

Π. Δημάσης

τηλ. 2351350217

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη & Πέμπτη

Η. Τσανικιδης

τηλ. 2351350251

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Μ. Κατσαμάγκα

Φ. Καραλης

τηλ. 2351350216

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη

Μ. Μαλλιάρα

Ν. Φίστας

τηλ. 2351350253

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

Γ. Μπινιάρης

Α. Σαρίδης

Χ. Καλίτσης

τηλ. 23513502

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα & Τρίτη

Δ.Μπαρτζούδης

Μ. Παπαδοπούλου

Κ. Λεοντόπουλος

τηλ. 2351350253

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ (1ος

Όροφος)

Καθημερινά

Παρακολούθηση εμβολιασμός.

Κ. Ακτσελή

Α. Ταφλανίδου

Π. Τουλκερίδης

Ε. Βακουφτσή

τηλ. 2351350282

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη

Προληπτικός- Τακτικός έλεγχος.

Pap Test

Ε. Τσερμίδου

Κ. Ιωαννίδης

Μ. Παργιανάς

τηλ. 2351350245 &

        2351350246

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Τρίτη

Προληπτικός έλεγχος και διερεύνηση.

τηλ. 2351350245 &

        2351350246

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δευτέρα & Τέταρτη

τηλ. 2351350246

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑ

Πραγματοποιείται εμβολιασμός ενηλίκων

Επισκέπτριες Υγείας

τηλ. 2351350231

 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελείται από:

α) Προϊσταμένη ΤΕ: Κωστίκου Μ.., Τηλ. 2351350224, 2351352703

β) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΤΕ: Γούλα Σ.

 

Για να αποφύγετε άσκοπες χρεώσεις παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το ΑΜΚΑ ή το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο θεωρημένο από τον ασφαλιστικό σας φορέα η όποιο άλλο έγγραφο θεωρείται απαραίτητο (πχ απόφαση Υγ. Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας)

  • Για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας απαιτείται ραντεβού.
  • Τα τηλεφωνικά ραντεβού όλων των ιατρείων του Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων κλείνονται στα τηλέφωνα: 2351350234 & 2351350235.
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κλείσετε απογευματινό ραντεβού, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2351350215