ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

3η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Γ.Ν  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ  ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ ΓΝΚ   ( ΑΔΑ  :  6P8Ξ465ΦΥO-ΗΑ5)

ΣΧΕΤ : Η   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Γ4δ/Γ.Π.οικ. 56317/14-08-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ : 6P8Ξ465ΦΥO-ΗΑ5) Η ΟΠΟΙΑ  ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ4 δ/Γ.Π.οικ. 78761/11-10-2018  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ Υ.Υ.    ΣΤΙΣ  25.10.2018.

  ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ  Η  ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ4δ/Γ.Π.οικ. 56317/14-08-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ : 6P8Ξ465ΦΥO-ΗΑ5) Η ΟΠΟΙΑ  ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ4 δ/Γ.Π.οικ. 78761/11-10-2018  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ   ΣΤΙΣ 25.10.2018  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ  ΕΠΕΙΔΗ   ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΑΝΕΠΙΔΟΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ  ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ  ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ    Γ.Ν.   ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

                                                                                                                                                                                                                  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ:   26-10-2018

                                                                                                 

ΟΙ  ΑΝΑΡΤΑΝΤΕΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

  1. ΚΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  2. ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             

            

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.