ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε λόγω της άρσης των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων προτιθέμεθα να επαναφέρουμε τις Αιμοληψίες εθελοντών αιμοδοτών από τις εγκαταστάσεις του παλιού νοσοκομείου στους χώρους της Αιμοδοσίας του νέου νοσοκομείου όπου λειτουργούσε μόνιμα, την ημερομηνία Δευτέρα 04/05/2020.

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.