Εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Γ.Ν. Κατερίνης  για τους αντιπροσώπους εταιρειών  εμπορίας ιατροτεχνολογικών-φαρμακευτικών προϊόντων.  Έκδοση ειδικής άδειας εισόδου.

1) Στους ιατρικούς επισκέπτες μέλη του ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ επιτρέπεται η είσοδος εντός των χώρων του Γ.Ν.Κ. με την επίδειξη της επίσημης κάρτας μέλους του συλλόγου. Οι ανωτέρω έρχονται σε επαφή μόνο με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, στο γραφείο των ιατρών και σύμφωνα με το ωράριο που καθορίζει ο Διευθυντής κάθε κλινικής ή τμήματος.

2) Αντιπρόσωποι εταιρειών εμπορίας – διακίνησης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και λοιπών ιατροτεχνολογικών προιόντων, που δεν είναι μέλη του ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ εισέρχονται μόνον κατόπιν ειδικής άδειας του νοσοκομείου. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια, κάθε αντιπρόσωπος πρέπει να καταθέσει αίτηση στη γραμματεία του Γ.Ν.Κ., αναφέροντας τα στοιχεία ταυτότητάς του, την εταιρεία που αντιπροσωπεύει, τα προιόντα που διακινεί, τον λόγο παρουσίας του εντός του Γ.Ν.Κ., το αν θα έρχεται σε επαφή με προσωπικό ή ασθενείς, το αν έχει τεχνική ευθύνη συγκεκριμένου μηχανήματος κ.λ.π. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητας και φωτογραφία. Η άδεια θα εκδοθεί από το νοσοκομείο και θα περιγράφει αναλυτικά με ποιους θα έρχεται σε επαφή (π.χ. γιατρούς ορισμένης ειδικότητας, ασθενείς συγκεκριμένης κλινικής), το αν θα έχει την τεχνική ευθύνη χειρισμού κάποιου μηχανήματος και που αυτό ευρίσκεται, τις ώρες και τους χώρους που μπορεί να παραβρίσκεται.

3) Και οι 2 κατηγορίες (ιατρικοί επισκέπτες μέλη του ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ και εμπορικοί αντιπρόσωποι) υποχρεωτικά υπογράφουν συμβόλαιο εμπιστευτικότητας.

4) Σε όλες τις περιπτώσεις απαγορεύεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασθενών, και η καταγραφή του αριθμού των προιόντων της εταιρείας που συνταγογραφήθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών.

5) Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος κανονισμού, η άδεια θα ανακαλείται από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Κ. Ειδικά όμως σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή εκβιασμών σε μέλη του προσωπικού θα ασκείται και ποινική δίωξη.

7) Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των τμημάτων έχει πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση που ανέχεται την παραβίαση των ανωτέρω όρων. Εντέλλεται το προσωπικό φύλαξης για την επιτήρηση των ανωτέρω.

8) Αιτήσεις και άδειες θα γίνονται δεκτές από 01/09/2018 – 30/09/2018. Από 01/10/2018, θα απαγορεύεται η είσοδος σε όποιον αντιπρόσωπο δεν φέρει την ειδική κάρτα εισόδου.

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Κατερίνης

 

Ανέστης Μυστρίδης

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΔΩ