Σημαντικά και ελπιδοφόρα τα στοιχεία του Τμ. Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κατερίνης

Ιδιαίτερα σημαντικά αλλά και ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, με αφορμή την  14η Ιουνίου που καθορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Μια ημέρα που τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του χωρίς ανταμοιβή: 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίμα από τα 6 λίτρα που διαθέτει.