ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Εκτύπωση

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π.23735/1-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2712/Β΄).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

Επισημαίνουμε ότι από την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, όλοι οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να επιλέξουν το Δ.Ι.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και μέσω του Β΄ μηχανογραφικού.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01-09-2022 έως και 15-09-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής καθημερινά έως τις 10 Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Παρασκευή στις ημερομηνίες, 22/7, 5/8 και 19/8 από τις  08:30π.μ.-13:30μ.μ,  οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας ,στο τηλέφωνο του Δ.Ι.Ε.Κ. 2351074710 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramatiaiek@gmail.com.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

O Διοικητής

 

Γεώργιος Χατζηγεωργίου