Τηλέφωνο:
2351350312 - 313
Φαξ:
2351350115
© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.