Υπηρεσίες & Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Τομέα


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρωτογενής πρόληψη παρέχεται κύρια στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας με προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού για την ψυχική νόσο και καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής αρρώστιας.

Δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη ψυχικών διαταραχώνπαρέχεται στις Υπηρεσίες του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ.:

 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας (υπηρεσίες για ενήλικες, παιδιά & εφήβους).
 • Εξωτερικά Ιατρεία (Ψυχιατρικά, Νευρολογικά, Οδοντιατρικά).
 • Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης (νοσηλεία – 26 κρεβάτια για επείγοντα / οξέα ψυχιατρικά περιστατικά περιοχής ευθύνης πληθυσμού 1,1 εκατομμυρίων ατόμων, περίπου).
 • Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφεία, 7 Ξενώνες, 7 Προστατευμένα Διαμερίσματα – Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης & στέγασης για 160 άτομα, κ.ό, ανά ημέρα, με χρόνια ψυχοδιανοητικά προβλήματα).
 • Κέντρα Ημέρας (2 για ενήλικες – παροχή ημερήσιας φροντίδας).
 • Κέντρα Ημέρας (1 για ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους).
 • Μονάδα Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Ν. Πιερίας.
 • Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Πιερίας.
 • Μονάδα Χορήγησης Υποκατάσταστου (Βουπρενορφίνης- συνεργασία με Ο.ΚΑ.ΝΑ).
 • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

Στον Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. παρέχεται εκπαίδευση σε επαγγελματίες ψυχικής Υγείας. Γίνεται εκπαίδευση ειδικευομένων γιατρών στην Ψυχιατρική. Χρόνος παραμονής: 6 (έξι) μήνες. Θέσεις ειδικευομένων: 8 (οκτώ) που είναι συνήθως καλυμμένες σε ποσοστό > 95%. Παρέχεται επίσης εκπαίδευση / πρακτική άσκηση σε φοιτητές του Ψυχολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε σπουδαστές σχολών Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Ο Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. υλοποιεί, επίσης, εθνικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της Κοινότητας (επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια, κ.ά.) που απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και στο ευρύ κοινό, για την ενημέρωσή τους σε σύγχρονες απόψεις για την Ψυχιατρική και τον χειρισμό – αντιμετώπιση του ατόμου με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ο Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. συμμετέχει, ακόμη, σε διεθνείς κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας ψυχιατρικών φαρμάκων.

Μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. συμμετέχουν ενεργά, με επιστημονικές ανακοινώσεις, σε συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια, κ.ά. που οργανώνονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

Επίσης, επαγγελματίες του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. (τ. Ψ.Ν.Π.Ο.) είναι συγγραφείς ενημερωτικών φυλλαδίων και βιβλίων με ψυχιατρικό περιεχόμενο που έχουν εκδοθεί, κατά καιρούς, και διανέμονται δωρεάν στους Πολίτες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Αναλυτικότερα, οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. παρέχουν, επιγραμματικά, τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) Κατερίνης εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης της ψυχικής αρρώστιας, καθώς και θεραπευτικά προγράμματα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που πάσχουν από ψυχικές αρρώστιες ή παρουσιάζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Βοηθά όσους έχουν επηρεαστεί από την ψυχική αρρώστια, ενώ παράλληλα καθοδηγεί και συμβουλεύει τις οικογένειες που έχουν ανάγκη.Στόχος του ΚΨΥ είναι η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών, η προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της Πιερίας.

Δραστηριότητες: Διαγνωστική συνέντευξη, ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία οικογένειας, συμβουλευτική παρέμβαση, θεραπεία με χρήση φαρμάκων, ψυχομετρικά tests, ψυχολογική διερεύνηση και θεραπευτική παρέμβαση, ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων, διευκόλυνση στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας, δημιουργική απασχόληση, στο πλαίσιο της Εργοθεραπείας, ατόμων με σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εκτίμηση συνθηκών και προβλημάτων διαβίωσης στην Κοινότητα. Υποβοήθηση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, διασυνδετική εργασία του Κέντρου (Τμήμα Ενηλίκων και Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα) με άλλους φορείς και υπηρεσίες της Πιερίας, κ.ά.

Συνολικός αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν στη διάρκεια του 2013: Τμήμα Ενηλίκων: (από αυτά, τα … ήταν νέα περιστατικά). Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα: (από αυτά, τα … ήταν νέα περιστατικά).<

  • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ)

Λειτουργούν:

-Ψυχιατρικό ΤΕΙ: κάθε πρωί & απόγευμα εργάσιμων ημερών. Αριθμ. περιστατικών το 2013:

-Νευρολογικό/Νευροφυσιολογικό ΤΕΙ: κάθε πρωί & αρκετά απογεύματα το μήνα. Αριθμ. περιστατικών το 2013:

-Οδοντιατρικό ΤΕΙ: κάθε πρωί & αρκετά απογεύματα το μήνα. Αριθμ. περιστατικών το 2013:

Όλα τα ΤΕΙ παρέχουν ουσιαστικά δευτερογενή πρόληψη. Το Οδοντιατρικό ΤΕΙ παρέχει επιπλέον και πρωτογενή πρόληψη στους μαθητές των Σχολείων της Πιερίας.

  • Ψυχιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Αποτελεί τη μετεξέλιξη της Κλινικής Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών του τ. Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου (τ. Ψ.Ν.Π.Ο.). Παρέχει νοσηλεία, σε 24ωρη βάση, εκούσια & ακούσια, σε 26 (είκοσι έξι) κρεβάτια, για επείγοντα / οξέα ψυχιατρικά περιστατικά. Υπάρχει πλήρης σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και τα δικαιώματα των νοσηλευομένων ασθενών. Έμφαση στην εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας Ζωής στη διάρκεια της νοσηλείας τους στην Κλινική. Έλεγχος της απρόβλεπτης βίας και επιθετικότητας των ασθενών μέσα σε θεραπευτικά πλαίσια. Προσπάθεια ελέγχου της διαταραγμένης ψυχοπαθολογίας σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Η Κλινική εφημερεύει καθημερινά, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Στην Κλινική νοσηλεύονται ψυχιατρικά περιστατικά, με εκούσια ή ακούσια νοσηλεία, από τον Νομό Πιερίας, καθώς και από τους τέσσερις Νομούς της Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας). Τα περιστατικά ακούσιας νοσηλείας, με εισαγγελική εντολή, υπερβαίνουν το 75% του συνόλου των περιστατικών.

Υπάρχει συνεργασία με τις άλλες Κλινικές τουΓενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στο πλαίσιο της Διασυνδετικής – Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής για χειρισμό και ψυχιατρική αντιμετώπιση περιστατικών της σωματικής Ιατρικής.

Υπάρχει, παράλληλα, συνεργασία με Υπηρεσίες Κοινοτικής Ψυχιατρικής και την οικογένεια για την μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποφυγή της υποτροπής της ψυχικής αρρώστιας.

Στη διάρκεια του 2013: Αριθμός κλινών: 26. Αριθμός εισαγωγών: 184. Μέση διάρκεια νοσηλείας, σε ημέρες: 21,97. Μέση πληρότητα κλινών: 97,58.

  • Μονάδα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Ψυχικής Υγείας

Η Μονάδα Κατ΄ Οίκον Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (Μ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. παρέχει τις υπηρεσίες της από τις 7 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., σε πενθήμερη βάση. Έργο της είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, νοσηλείας, ειδικής φροντίδας κατ’ οίκον, καθώς και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Ειδικότερα, έργο της είναι η έγκαιρη παρέμβασή της για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής της, ώστε να αποφευχθεί η νοσηλεία του ασθενούς στην Ψυχιατρική Κλινική, η κατ’ οίκον αντιμετώπιση της κρίσης (νοσηλεία, συντήρηση του ασθενούς), ώστε να μην απομακρυνθεί αυτός από το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον, η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, η παρακολούθηση της πορείας – εξέλιξης της νόσου σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και η συνέχιση της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς (continuityofcare), η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, μέσω της βελτίωσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της απασχόλησης, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η συμμετοχή των ατόμων αυτών σε κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και σε δραστηριότητες κοινωνικής επανένταξης, η διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας και η ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους, η ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας τους, η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της παραγωγικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους στην Κοινότητα, η διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας και της ποιότητας της ζωής στην Κοινότητα, η ψυχολογική – συμβουλευτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την ομαλοποίηση του οικογενειακού φόρτου, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντι στην ψυχική αρρώστια και τον ίδιο τον ασθενή. Γίνονται εκπαίδευση της οικογένειας κυρίως σε θέματα που αφορούν την πρόληψη των υποτροπών και τη στήριξη του ασθενούς, προγράμματα δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας με εθελοντές και συλλόγους, για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βαραίνει τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του. Γίνεται, επίσης, υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Κοινότητας, καθώς και υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Η Μ.Ο.Φ.Ψ.Υ. παρέχει τις υπηρεσίες της, όταν καλείται από τον ίδιο τον ασθενή, την οικογένειά του, ή από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς, εάν τα παραπάνω άτομα βρίσκονται σε αδυναμία.

Στη διάρκεια του 2013: Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν: … Νέα περιστατικά: …. Κατ’ Οίκον Επισκέψεις:...

  • Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Πιερίας

Έργο της Κινητής Μονάδας του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ.είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, νοσηλείας και ειδικής φροντίδας κατ' οίκον και σε Αγροτικά Ιατρεία του Νομού Πιερίας καθώς και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αγωγής κοινότητας στο Νομό.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Yγείας γίνεται σε 3επίπεδα:

   • Εξέταση από τον Ψυχίατρο και την Επισκέπτρια Ψυχικής Υγείας στα Αγροτικά Ιατρεία των Δήμων του Ν. Πιερίας (ψυχιατρική εκτίμηση / αξιολόγηση - συνταγογράφηση)
   • Συνεργασία με τον Αγροτικό Ιατρό Δημοτικού Διαμερίσματος ή του Δήμου, όπως και με τις Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες του Νομού (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Νομαρχία). Διασύνδεση της Κινητής Μονάδας με όλο το δίκτυο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των Υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.
   • Κατ΄ οίκον επισκέψεις του Ψυχιάτρου και της Επισκέπτριας Ψυχικής Υγείας.

Ειδικότερα, παρέχεται: έγκαιρη διάγνωση - παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της υποτροπής της, κατ' οίκον νοσηλεία και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της εξέλιξης της νόσου και της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς, βοήθεια και στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών και προβλημάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και προετοιμασία του για τον τελικό στόχο που είναι η αυτόνομη διαβίωση, συμβουλευτική - υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους και τη μείωση του άγχους της οικογένειας και του ίδιου του ασθενούς.

Στη διάρκεια του 2013: Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν: … Κινήσεις σε Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού Πιερίας: … Κατ’ οίκον επισκέψεις:..

  • Κέντρα Ημέρας

Στο πλαίσιο του Ψ.Τ. λειτουργούν δυο (2) Κέντρα Ημέρας για ενήλικες ασθενείς (Κέντρο Ημέρας «Οι Τέσσερις Εποχές» & Κέντρο Ημέρας «Το σπίτι των Μουσών»), καθώς και ένα (1) Κέντρο Ημέρας για «Ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους».

Τα Κέντρα Ημέρας (Κ.Η.) είναι απαραίτητα για την ημερήσια φροντίδα χρόνιων ψυχικά ασθενών που έχουν ήδη βγει από το τ. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου όπου νοσηλεύτηκαν για χρόνιο ή οξύ ψυχιατρικό πρόβλημα και ζουν πια στην Κοινότητα σε προστατευμένες δομές στέγασης (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης), ή σε ανεξάρτητη διαβίωση (με ή χωρίς την οικογένειά τους), σε Δήμους της Πιερίας (τομεοποιημένη περιοχή ευθύνης με 130.000 κατοίκους). Απευθύνονται επίσης πολίτες σε Πιερίας χωρίς ιστορικό νοσηλείας σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο / Κλινική που ζουν μόνοι τους ή με τις οικογένειές τους και αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα.

Κύριος στόχος της λειτουργίας των Κ.Η. είναι η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε άτομο-μέλος του, ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή του. Διασυνδέονται λειτουργικά με άλλες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Πιερία.

Τα Κ.Η. παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών. Λειτουργούν για τα άτομα – μέλη του από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας του Κ.Η. περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Γίνονται ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας, συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού, δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και συμμετοχή σε Δίκτυα Φορέων / Υπηρεσιών.

Κέντρο Ημέρας «Οι Τέσσερις Εποχές»

Στη διάρκεια του 2013: Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν: … Στελέχωση με προσωπικό (30.06.2013):

Ημέρας για «Ανοϊκούς ασθενείς και τις οικογένειές τους»

Στη διάρκεια του 2013: Αριθμός περιστατικών που εκτιμήθηκαν: … :

  • Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨ/Α)

Απευθύνονται σε άτομα με χρόνια ψυχοδιανοητικά προβλήματα.

Τα Οικοτροφεία φιλοξενούν / νοσηλεύουν ψυχογηριατρικούς, κύρια, ασθενείς. Από τους επτά (7) Ξενώνες, ο ένας είναι «Ξενώνας Βραχείας παραμονής / Μετανοσοκομειακός Ξενώνας», ενώ άλλος ένας είναι για τη φιλοξενία / νοσηλεία «ψυχιατρικών ασθενών δύσκολων για ένταξη στην Κοινότητα – difficulttoplacepsychiatricpatients».

Η λειτουργία τους υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 2716/1999 ως Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Η δημιουργία και λειτουργία τους εντάσσεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψυχαργώς». Πολλές από αυτές χρηματοδοτήθηκαν, μερικά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨ/Α), ως ενδιάμεσες δομές, αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα στην προοπτική της κοινωνικής επανένταξης, της επαγγελματικής αποκατάστασης και της ατομικής αυτονόμησης των ατόμων που φιλοξενούν. Είναι προστατευμένες δομές περίθαλψης και υπό αυτή την έννοια παρέχουν συνεχή φροντίδα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενοίκων τους. Εντάσσονται σε ένα ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του Ψ.Τ. του Γεν Νοσοκομείου Κατερίνης, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Η λειτουργία των ΜΨ/Α είναι ανοικτή στην κοινωνία και προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον. Αναπαράγει την έννοια του σπιτιού και τις καθημερινές συνθήκες ζωής σε αυτό, συνδέοντάς το με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο στον οποίο εντάσσεται.

Ειδικότερα, οι ΜΨ/Α φιλοξενούν, όλο το 24ωρο, άτομα με ψυχικές διαταραχές που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον, ή άτομα που κρίνεται ότι είναι θεραπευτική η προσωρινή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον της οικογένειάς τους, ή που χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσής τους για τη ζωή στην Κοινότητα. Η διαμονή σ’ αυτές δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μέρος μιας μεταβατικής διαδικασίας από το Άσυλο ή την Ψυχιατρική Κλινική στην Κοινότητα, που στοχεύει σε κάποια περισσότερο αυτόνομη μορφή διαβίωσης.

Η κάθε ΜΨ/Αλειτουργεί με βάση ένα δομημένο καθημερινό πρόγραμμα, με σκοπό την υψηλού επιπέδου φροντίδα και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων της στην Κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από πολλές δραστηριότητες που έχουν θεραπευτικό και αποκαταστασιακό χαρακτήρα, καθώς και χαρακτήρα φροντίδας / νοσηλείας, και αφορούν τους ενοίκους ατομικά ή ομαδικά. Λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της ΜΨ/Α. Το πρόγραμμα λειτουργίας της κάθε ΜΨ/Α διαφοροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των ενοίκων στα εξής στάδια :

   • πρόγραμμα νοσηλείας /φροντίδας
   • πρόγραμμα προσαρμογής, ατομικών δεξιοτήτων και αυτοφροντίδας.
   • πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων
   • πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και
   • πρόγραμμα προετοιμασίας διαβίωσης σε πλέον αυτόνομα περιβάλλοντα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στη διαδικασία της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι :

   1. Φαρμακευτική Αγωγή.
   2. Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες.
   3. Ψυχολογική υποστήριξη στους ενοίκους και στις οικογένειές τους.
   4. Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση, εφόσον η ηλικία τους και η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει.
   5. Συμμετοχή σε δίκτυο κοινωνικής στήριξης.
   6. Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
   7. Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό.
   8. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ανάλογες ερευνητικές δραστηριότητες.
   9. Ανάπτυξη γραπτών προτύπων και δεικτών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας.
   10. Προγράμματα ενημέρωσης της Κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο.) αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων στην κάθε ΜΨ/Ακαι ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Γεν Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού υπεύθυνου.

Η σύνθεση της Π.Θ.Ο. είναι διεπιστημονική. Συμμετέχουν σ΄ αυτήν ενδεικτικά: ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτής (ΤΕ / ΔΕ / ΥΕ), κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπευτής, επισκέπτης υγείας, διοικητικός, ειδικός παιδαγωγός, βοηθητικό προσωπικό, κ.ά..

Άλλοι επαγγελματίες, όπως ενδεικτικά λογοθεραπευτές, γυμναστές, ή φυσιοθεραπευτές μπορούν να απασχολούνται στην κάθε ΜΨ/Α για όσο χρόνο απαιτείται και για κάθε φορά που αναπτύσσεται πρόγραμμα αντίστοιχο με την εξειδίκευσή τους. Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης (μερικής ή πλήρους), όπως και η κατανομή του χρόνου αυτού μέσα στο 24ωρο για κάθε μέλος του προσωπικού στη ΜΨ/Α καθορίζεται από τον Επιστημονικό υπεύθυνο, σύμφωνα με τις ανάγκες που σχετίζονται με το βαθμό υποστήριξης και λειτουργικότητας των ενοίκων του.

Έργο της Π.Θ.Ο. είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της θεραπείας / νοσηλείας και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για κάθε ένοικο της ΜΨ/Α. Εκτιμάται η πορεία του αποκαταστασιακού προγράμματος του κάθε ενοίκου και δίνεται έμφαση στη μετακίνηση του ενοίκου σε πιο ανεξάρτητα περιβάλλοντα διαβίωσης (από το Οικοτροφείο στον Ξενώνα, το Προστατευμένο Διαμέρισμα, μέχρι την τελική επιδίωξη που είναι η ανεξάρτητη, μη προστατευμένη διαβίωση στην Κοινότητα).

Βασική αρχή της Π.Θ.Ο. είναι η αμοιβαία, ισότιμη συνεργασία των μελών της με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου έργου της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οικοτροφείο Δάφνης: Δυναμικότητα: 20 άτομα

Οικοτροφείο «Τερψιχόρη»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας «Αρμονία»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας «Διόνυσος»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας «Ερατώ»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας «Θάλεια»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας «Πολύμνια»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας «Ψυχιατρικών ασθενών δύσκολων για ένταξη στην Κοινότητα – difficult to place psychiatric patients»: Δυναμικότητα:

Ξενώνας Βραχείας παραμονής / Μετανοσοκομειακός Ξενώνας: Δυναμικότητα:

Προστατευμένα Διαμερίσματα: Δυναμικότητα:

  • Μονάδα Χορήγησης Βουπρενορφίνης (συνεργασία με Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

Στόχος του προγράμματος υποκατάστασης με βουπρενορφίνη στον Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ., που εφαρμόζεται σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., είναι εκτός από την απεξάρτηση των ασθενών από όλες τις παρανόμως διακινούμενες ουσίες, και η «μείωση βλάβης» για τους ασθενείς που δεν κατορθώνουν να προσεγγίσουν τον στόχο της απεξάρτησης.

Κύρια επιδίωξη του προγράμματος υποκατάστασης αποτελεί η σταθεροποίηση σε ένα κανονικό τρόπο ζωής, που θα συνοδεύεται από βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και από ενδιαφέρον για εκπαίδευση / κατάρτιση, για εργασία και για επαγγελματική αποκατάσταση, έτσι ώστε ο εξαρτημένος από ουσίες ασθενής να αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο της ζωής του και να αποτελέσει ενεργό μέλος της κοινωνίας. Η χορήγηση βουπρενορφίνης έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της μεθαδόνης. Στη Μονάδα εφαρμόζονται προγράμματα ψυχολογικής στήριξης των ατόμων.

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.