Σας καλωσορίζουμε στη Νέα Ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Ευχόμαστε η ιστοσελίδα αυτή να αποτελέσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες και τους επαγγελματίες Υγείας


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2351350200 (ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7:00 - 15:00)

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  2351350159-170 Κ' ΜΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)     
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΥΠΕΡΗΧΟΙ, ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 2351350215
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 2351350234     
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 2351350112     
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 2351350129     
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 2351350710, 700     
ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ 2351350234-235
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2351350234-235
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2351350234-235 Κ' ΜΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2351350215

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

rad2

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ>>

Προσοχή "Για να γίνει αναζήτηση θα πρέπει να επιλέξετε Ειδικότητα Ιατρού ή Ιατρό, όχι και τα δύο πεδία συγχρόνως."

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κοινωνικό φαρμακείο

Η σύσταση και η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου αποτελεί την κατεξοχήν αλληλέγγυα δράση ,της οποίας το αποτύπωμα αντανακλά το βαθμό της κοινωνικής ευαισθησίας των τοπικών κοινωνιων.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής της συγκεκριμένης δομής για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, γίνεται με βάση τα επιμέρους κριτήρια που θα καθοριστούν από την κάθε αλληλέγγυα παρέμβαση. Απευθύνεται και αφορά στις υπηρεσίες ,στους φορείς ,στους συλλόγους ,στους επαγγελματίες και στους δημότες οι οποίοι :

 1. ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
 2. εστιάζουν την δράση τους σε άτομα ή ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται άμεσα ή κινδυνεύουν από τους πολλαπλούς παράγοντες του κοινωνικού αποκλεισμού,
 3. σχεδιάζουν ή εντάσσουν στην λειτουργία τους δομές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Τα φαινόμενα φτώχειας, πείνας και κοινωνικού αποκλεισμού ,είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν και να αρθούν μέσα από δράσεις των τοπικών κοινωνιών, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες, στις ανάγκες και στις τοπικές συνθήκες. Με βάση αυτή την αρχή, επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αποσπασματικότητα μεμονωμένων δράσεων, η έλλειψη κοινής ευθύνης και συμμετοχής ,η αδυναμία άρσης των στερεοτύπων καθώς και η ανεπαρκής κοινωνική συνείδηση στα κοινωνικά φαινόμενα των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η ενεργοποίηση του Δήμου και η δράση του ως πυλώνα αξιοποίησης της αλληλέγγυας οικονομίας. Η σύσταση του Κοινωνικού Φαρμακείου έχει ως σκοπό: Την εξασφάλιση της φαρμακευτική αγωγής ατόμων που αδυνατούν οικονομικά να την καλυψουν (ανασφαλιστοι, άστεγοι, άνεργοι και ασφαλισμένοι κάτω από το όριο της φτώχειας).

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι μια νέα κοινωνική δομή η οποία απευθύνεται σε ανασφάλιστους δημότες και σε άτομα που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και αδύνατούν να εξασφαλίσουν την φαρμακευτική τους αγωγή. Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής διέπεται από τον παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται ως προς τα άρθρα του, μόνο με απόφαση της κοινωνικής επιτροπής. Τα άρθρα του κανονισμού λειτουργίας είναι τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ
Μέσα από το Κοινωνικό Φαρμακείο επιδιώκεται ο συνδυασμός ποικίλων υπηρεσιών ,που συγκλίνουν στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κάλυψης των βασικών αναγκών για την επιβίωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμούΟι επιμέρους στόχοι του αφορούν:

 1. Στην προσφορά φαρμάκων στα άτομα που το έχουν ανάγκη
 2. Στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Η κοινωνική του προσφορά δεν έγκειται στο καθησυχασμό και στη διαιώνιση μιας δυσάρεστης κατάστασης, αλλά στο ξεπέρασμα αυτής, ώστε να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα προσφέρει στους δικαιούχους του φάρμακα. Η λειτουργία του θα εξαρτηθεί από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, δωρεές, προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δομών (ΕΣΠΑ) και από την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά στη προσφορά και αλληλεγγύη. Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος ,συστήνεται η Κοινωνική επιτροπή. Η Κοινωνική Επιτροπή ( η ίδια που έχει συσταθεί για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου) συγκεντρώνει τις αιτήσεις όσων επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων και εισηγείται τυχόν ανάγκες τροποποίησης του παρόντος κανονισμού μετά από πρόταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Στο φαρμακείο θα τηρείται:

  1. Λογισμικό πρόγραμμα πλήρους καταγραφής εισερχομένων φαρμακευτικών ειδών που θα προέρχονται από προσφορές, δωρεές τόσο των κατοίκων όσο και των εταιρειών/ επιχειρήσεων και ΜΚΟ.
  2. Λογισμικό πρόγραμμα των εξερχομένων φαρμακευτικών προϊόντων του Κοινωνικού Φαρμακείου.
  3. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής φαρμάκων ανά δικαιούχο.
  4. Η διαχείριση προσωπικών δεδομένων των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων καθώς και η τήρηση αρχείου, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις περί απορρήτου και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τα διενεργείται μόνο από τα στελέχη του γραφείου κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, αλλά και από τις κοινωνικές λειτουργούς του προγράμματος ΔΡΑΣΕ. Υπάλληλος του γραφείου Διαμεσολάβησης του Δήμου θα αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό του Κοινωνικού Φαρμακείου. Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση. Ο έλεγχος της καταγραφής και διακίνησης των ειδών θα γίνεται από τον ορισθέντα Φαρμακοποιό του Κοινωνικού Φαρμακείου. Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από δύο Φαρμακοποιούς και μια Κοινωνική Λειτουργό για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο υποστηρίζεται από την κοινωνία, άρα από όλους μας. Στηρίζει όμως τους άπορους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, δηλαδή όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, άνεργους, άστεγους, μετανάστες, ΑΜΕΑ, άτομα κάτω από τα όρια της φτώχιας κ.λ.π.
ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩ6Υ-ΛΚΟ5
Στοχεύει στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που θα είναι σε θέση να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις, όταν αυτό κριθεί εφικτό από την κοινωνική λειτουργό. Αναλυτικότερα, οι οικογένειες ή τα άτομα που θα αποκτούν πρόσβαση στο Κοινωνικό Φαρμακείο θα πρέπει καταρχήν να είναι κάτοικοι της περιοχής, ενώ θα επιλέγονται, κατόπιν αιτήσεως τους, από την Κοινωνική Επιτροπή.

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.